Udgående mailserver til scripts

Hvis du har brug for at sende mails gennem din hjemmeside via ASP, ASP.NET eller PHP kan du bruge smtp.unoeuro.com (port 587).
Der er ingen begrænsning på antallet af sendte mails fra smtp.unoeuro.com.

For at sende igennem smtp.unoeuro.com skal du bruge port 587 (TLS er muligt), og logge på serveren med brugernavn og adgangskode. Loginoplysningerne kan være enhver given mailadresse opsat i din UnoEuro Mail Administration.

Denne server kan kun bruges af dine scripts, fra vores webservere, og ikke af normale mail klienter eller fra servere der er placeret andetsteds.

I PHP kan du bruge fx. phpMailer eller SwiftMailer til afsendelse, da mail() funktionen ikke understøtter brug af ekstern SMTP server.
I CMS (Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento osv.) kan man ofte angive en SMTP server, eller installere et plugin som gør dette muligt.

Masseudsendelse

Skal du sende ti-tusindevis af mails, anbefaler vi at du køber en VPS og opsætter en SMTP server derpå. Så sikrer du at dine mails ikke bliver blokeret af 3. part pga. andre kunders udsendelser, og samtidig sikrer vi at vores servere ikke bliver blokeret grundet dine udsendelser.
Sørg for SPF, DKIM og DMARC i dine mails og domæne, det hjælper med at forhindre blokering af mails hos mange mail-udbydere.

Vi tillader naturligvis ikke at smtp.unoeuro.com bruges til phishing, spam, adressevask eller andre former for mailudsendelser som er til gene for modtageren. Vores SMTP-service er tilgængelig for at hjælpe vores kunde drive deres hjemmesider og services omkring dette, og at sikre godt reputation og leverence er en prioritet for os. Se nærmere i vores betingelser.

Overvej at brug 3. part services som SendGrid eller Mailgun til masse-udsendelser, det sikrer dig den bedste leverence.

Bounce håndtering

Ved masseudsendelser ser vi altid gerne at kunder behandler deres bounce mails, og fjerner 'døde' mail adresser fra deres lister. Dette kan gøres ved at opsætte en afsender konto og tjekke denne konto for fejlmails. Hvis en sådan konto opsættes, bør du samtidig deaktivere antivirus og antispam på kontoen, da der ellers vil blive brugt en betydelig mængde unødvendige ressourcer på vores mailservere. Sørg for at tømme og behandle mails på kontoen jævnligt.
Dette vil forhindre mailservere i at blokere mails sendt fra vores SMTP servere, og sikre dine mails bliver leveret korrekt til gyldige modtagere.
Implementer også headeren List-Unsubscribe så den indeholder et link der direkte fjerner modtageren fra evt. lister.

Artikel fra kategorien Mail