Web Deploy 3.5

Benyt følgende oplysninger til at tilgå Web Deploy servicen på vores Windows servere.

Service URL: https://[webserver]:8172/MsDeploy.axd
Server: [webserver]
Site/Application: domain.dk
User name: [brugernavn]
Password: [password]

Det er vigtigt du forbinder med Web Deploy 3.5.

Artikel fra kategorien ASP & ASP.NET