Opsætning af SPF, DKIM og DMARC

SPF records bruges til at fortælle andre mailservere, hvilke mailservere dit domæne sender mails igennem. Hvis de modtager en mail fra en server der ikke står på SPF listen, så skal de anse mailen som værende spam - modsat hvis serveren står på listen over servere, så er mailen formentlig IKKE spam. En korrekt SPF record kan dermed ofte hjælpe dig undgå at dine mails bliver blokeret i spamfiltre.

Blot tilføj en TXT record på dit domæne, med følgende indhold:

v=spf1 include:spf.unoeuro.com -all

"spf.unoeuro.com" er en record vi vedligeholder, så du er fri for selv at gøre det.

Du kan opsætte denne record, med vores DNS-konfiguration værktøj, som du finder i vores DNS Administration.

Denne record er lavet med forudsætning om at du udelukkende sender mail for dit domæne, igennem asmtp.unoeuro.com og andre servere hos UnoEuro. Sender du igennem andre mailservere (fx. din internet udbyder), skal du selv udvide SPF recorden med disse. Officiel dokumentation på SPF syntaksen kan findes her: http://www.openspf.org/SPF_Record_Syntax

Sørg altid for din SPF record er 100% korrekt.

DKIM

DKIM er en signering af udgående mail. Dvs. når du sender mailen igennem dit system eller dit mailprogram, skal det signeres med en nøgle, hvor tilsvarende nøgle står i en DNS record på domænet. Dermed ved man at personen der har sendt mailen, er samme person som ejer domænet.

UnoEuro DKIM-signerer alle mails som er sendt igennem asmtp.unoeuro.com, smtp.unoeuro.com (port 587) samt vores webmail. For at denne signering er valid, skal følgende CNAME record være til stede i dit domænes DNS-zone. Recorden medfølger automatisk "UnoEuro DKIM & SPF" DNS-konfigurationen og ser således ud:

unoeuro._domainkey CNAME dkim.unoeuro.com

Du skal selv DKIM-signere udgående mails der ikke er sendt igennem ovenstående systemer, og opsætte den nødvendige DNS-record hertil.

DMARC

DMARC er en DNS record, der bruges til at opsætte en policy for hvordan en modtagende server skal reagere på indgående mails for et domæne, om den skal afvise mails der ikke er DKIM eller SPF-valideret eller ej. Du skal selv opsætte og udforme DMARC DNS-recorden på dit domæne. Du kan med fordel benytte https://dmarcian-eu.com til hjælp med opsætning og monitoring af DMARC.

Artikel fra kategorien Mail